2024. július. 15., hétfő - Henrik
Községünk >

SZÉCHENYI 2020 PROJEKTEK:

Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Csokonyavisontán

EFOP-2.1.2-16-2018-00094 PROJEKT


A helyi identitás erősítése a Dráva-mentén

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00011 PROJEKT


Biztos Kezdet Gyerekház Csokonyavisontán

EFOP-1.4.3-16-2016-00011 PROJEKT

Az EFOP-2.1.2-16-2018-00094 PROJEKT BEMUTATÁSA

A kedvezményezett neve:

Csokonyavisonta Község Önkormányzata

A projekt címe:

Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Csokonyavisontán

A szerződött támogatás összege: 15 000 000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:


Cél a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése, az EFOP 1.4.3-16 kiírás keretében a „Biztos Kezdet Gyerekház” - helyi szükségletekre épülő kistelepülési komplex gyermekprogramot megvalósító önkormányzatként az infrastrukturális igények biztosítása meglévő ingatlan átalakításával és berendezésével, eszközbeszerzéssel.


A projekt tervezett befejezési dátuma:

2019.12.31.


A projekt azonosító száma:

EFOP-2.1.2-16-2018-00094A TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00011 PROJEKT BEMUTATÁSA

A kedvezményezett neve:

Csokonyavisonta Község Önkormányzata

A projekt címe:

A helyi identitás erősítése a Dráva-mentén

A szerződött támogatás összege: 57 625 498,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:


A projekt célja egy olyan konzorcium megalakítása, amely képes egy olyan, identitástudat-erősítő projektet megvalósítani, amely akár a következő évtizedekre meghatározza a hasonló jellegő programok tematikáját, illetve nemcsak a települések, hanem az egész térség pozitív megítélését. A megvalósítás területe Dél-Somogy, ahol 23 egymáshoz csatlakozó önkormányzat hozott döntést arról, hogy konzorciumot alkotnak. Csokonyavisonta, mint az egyik legkomolyabb turisztikai lehetőségekkel rendelkező települést választotta meg gesztornak a konzorcium, egyhangúlag, mivel a település rendelkezik a megfelelő szakértő csapattal a projekt gondtalan lebonyolításához. A konzorciumban kizárólag települési önkormányzatok vesznek részt. A projekt területi lehetőségeit meghatározza továbbá a Dráva folyó közelsége, ami a helyi identitás meghatározásának egyik kulcseleme. A projekt keretében részint rendezvényeket tartanak a települések, azonban nem egymástól izoláltan, hanem már a tervezés során külön figyelmet fordítanak arra a tagok, hogy a rendezvények egymásra épülő, egymást szinergikusan erősítő láncolatot jelentsenek. Minden település tervez a projektben legalább egy közlekedésbiztonsági és egy közbiztonsági rendezvényelemet, amely miatt felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel mind az adatszolgáltatás, mind a rendezvények szakmai megvalósítása terén. A konzorcium tagjai egyetértenek abban, hogy a képzések kiemelten fontosak a projekt során, mivel a megfelelően képzett és a projekt keretében tapasztalatot szerzett szakmai gárda alkalmas lesz arra, hogy a projekt megvalósítási időszakát követően a fenntartási időszakban is folytassa az identitás-erősítő rendezvények megszervezését. Szintén fontosnak tartja azt a pályázó, hogy a levéltárban a konzorciumi tagokra vonatkozó információk felkutatására egy komplett tervet dolgozott ki, ami biztosítja a hatékonyságot.


A projekt befejezési dátuma:

2023.04.23.


A projekt azonosító száma:

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00011Az EFOP-1.4.3-16-2016-00011 PROJEKT BEMUTATÁSA

A kedvezményezett neve:

Csokonyavisonta Község Önkormányzata

A projekt címe:

Koragyerekkori Esélyteremtés - Biztos Kezdet Gyerekház Csokonyavisontán

A szerződött támogatás összege: 40 000 000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:


A Biztos Kezdet Gyerekház célja, hogy a hátrányos élethelyzetből induló 0-3 éves gyerekek számára a lehető legkorábban nyújtson segítséget, illetve lehetőséget arra, hogy veleszületett jó képességei zökkenőmentesen fejlődjenek, fejlessze készségeiket, és előkészítse az óvodára, majd később az időben történő iskolakezdés lehetőségére.
A Gyerekház és a nyújtott szolgáltatások segítik a nélkülözésben élő családok gyerekeinek fejlődési elmaradásainak megelőzését.
Segítik, hogy a szülőkkel, családtagokkal és más, a gyerek számára fontos személyekkel jó kapcsolat alakuljon ki, bevonják a szülőket a gyerek nevelésébe, pozitív mintákat közvetítenek, aktív kapcsolatot alakítanak ki a családokkal, a település intézményeivel és a lakóközösség egészével.
A Gyerekház olyan szolgáltatást biztosít mind a gyermekek, mind a családok számára, amely elősegíti a szociális, érzelmi fejlődésüket, javítja az egészségi állapotukat, fejleszti a nyelvi, kommunikációs, tanulási képességeiket, felkészíti őket az intézményrendszerhez való alkalmazkodásra, erősíti a családot, praktikus életvezetési ismereteket nyújt és képes kialakítani az érintettekből egy egymást támogató, megtartó közösséget.


A projekt kezdeti dátuma:

2018.03.23.


A projekt záró dátuma:

2022.06.20.


A projekt azonosító száma:

EFOP-1.4.3-16-2016-00011