2019. augusztus. 25., vasárnap - Lajos
Községünk > Köszöntő

SAJTÓKÖZLEMÉNY:

SZÉCHENYI TERV

Ivóvízminőség javító beruházás Csokonyavisonta és Rinyaújlak településeken

Csokonyavisonta és Rinyaújlak Községek Ivóvízminőség-javító Társulása pályázatot nyújtott be az Új Széchényi Terv keretében a települések ivóvízminőség-javításának érdekében. A pályázat előkészítési szakasza a végéhez ér, a 232 876 728,- forint Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés megvalósítása várhatóan 2013. év őszén indul.

Csokonyavisonta és Rinyaújlak községek önkormányzatai 2011. november hónapban hozták létre társulásokat, hogy pályázatot nyújtsanak be az ivóvízminőség-javító beruházások előkészítését célzó pályázati keretei közt, hogy ezzel eleget tehessen a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt vízminőségi határértékeknek, s csökkentse az ivóvízben előforduló egészségre káros anyagok koncentrációját.

A beruházás előkészítése során kialakított műszaki megoldás lehetővé teszi, hogy az önkormányzat teljesíthesse a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46-48. § a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, amely alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, melynek kötelező elemeként az ivóvízkezelés, - elvezetés, - tisztítás, is kötelező feladata.

A projekt első szakasza a megvalósítást bemutató pályázat benyújtásával zárul, melyben az önkormányzat 232 876 728,- forint támogatást igényel a meglévő vízműtelepen történő fejlesztésre, új kút fúrására, víztisztítási technológia telepítésére, valamint a meglévő hálózat rekonstrukciójára.

Csokonyavisonta és Rinyaújlak Községek Ivóvízminőség-javító Társulása
Cím:7555 Csokonyavisonta, Széchényi I. u. 3.

www.ujszechenyiterv.gov.hu
MAGYARORSZÁG MEGÚJUL